OP WELKE RECHTSGEBIEDEN IS VAN EMSTEDE & SLAGER ADVOCATEN THUIS?

Van Emstede & Slager Advocaten heeft zich toegelegd op de navolgende rechtsgebieden: verbintenissenrecht, koop/verkoop, aanneming van werk, huur/verhuur, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, civiel procesrecht en beslagrecht. Daarnaast verleent Van Emstede & Slager Advocaten rechtsbijstand in diverse incassozaken.

Voormelde rechtsgebieden zijn ook de rechtsgebieden waarmee ondernemer en consument in de waterrecreatiebranche het meest worden geconfronteerd.

Overeenkomsten in het algemeen

Nautische contracten

Incasso

Overige rechtsgebieden