Vanwege de veelal grote financiële belangen waarmee wij in de waterrecreatiebranche van doen hebben, is het zaak om overeenkomsten juridisch sluitend en zo helder mogelijk op te stellen.

Van Emstede & Slager Advocaten is de auteur van de 13 sets HISWA algemene voorwaarden en een aantal standaardcontracten zoals die in 1992 van toepassing werden verklaard op de door de leden van HISWA Vereniging gesloten overeenkomsten. Met de na 1992 in de diverse algemene voorwaardensets doorgevoerde wijzigingen, gelden die nog steeds als evenwichtige, duidelijke en consumentvriendelijke branchevoorwaarden.

Ook de in 1992 gepresenteerde standaardcontracten worden, op hier en daar een enkele kleine wijziging na, tot op de dag van vandaag door de leden van HISWA Vereniging gehanteerd.

Voor de meeste overeenkomsten heeft u geen geschreven contract nodig. U kunt mondeling of met een ferme handdruk een overeenkomst sluiten. In de nautische wereld komt het mondeling sluiten van een overeenkomst nog steeds regelmatig voor.
Waarom verdient een schriftelijk contract dan toch de voorkeur? Afspraak is toch afspraak?
Het antwoord is eenvoudig: wat niet op schrift staat, valt niet of moeizaam aan te tonen en indien u stelt, dat sprake is van een gesloten overeenkomst, dient u die overeenkomst, in geval van betwisting, te bewijzen.

In een schriftelijke overeenkomst worden de rechten en plichten van partijen vastgelegd.
Beide partijen verwachten van elkaar dat ze die naleven. Een geschil ontstaat zodra die verwachtingen uit elkaar lopen, zodra u een recht of plicht anders inschat dan uw klant of leverancier. Zelf vindt u dat u gelijk heeft maar gelijk hebben is één en gelijk krijgen is twee en dit eenvoudige sommetje ‘één en één is twee’ lost u veel sneller op met een goed contract.