Koopovereenkomst bouw en levering jacht. Buitenrechtelijke ontbinding terecht omdat overeengekomen leverdatum niet gehaald zou kunnen worden. 

ECLI:NL:RBROT:2023:9850
Uitspraak delen
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-10-2023
Datum publicatie
30-10-2023
Zaaknummer
658198 HA ZA 23-464
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Koopovereenkomst bouw en levering jacht. Buitenrechtelijke ontbinding terecht omdat overeengekomen leverdatum niet gehaald zou kunnen worden. Intreden gevolgen niet-nakoming voordat vordering opeisbaar is (6:80 lid 1a BW). Ongedaanmaking ontvangen prestatie (6:271 BW), dus terugbetaling aanbetaalde bedrag. Gedaagde heeft onvoldoende gesteld dat vertraging in levering te wijten is aan eiser. Haar vordering tot betaling contractuele boete afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak
Uitspraak
RECHTBANK Rotterdam
Team handel en haven

Zaaknummer: C/10/658198 / HA ZA 23-464

Vonnis van 25 oktober 2023

in de zaak van

[eiser01] ,

wonende in Port Yasmine (Tunesië),

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat: mr. E.C.G. Klinkhamer in Rotterdam,

tegen

VAAN YACHTS NL B.V. ,

gevestigd in Hellevoetsluis,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. R.F. van Leeuwen in Rotterdam.

Partijen worden hierna [eiser01] en Vaan Yachts genoemd.

1De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • de dagvaarding,
 • de akte overlegging producties behorende bij de dagvaarding, met producties,
 • de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie, met producties,
 • de brief van de rechtbank van 3 augustus 2023, met daarin een oproeping voor een mondelinge behandeling op 13 september 2023,
 • de brief van de rechtbank van 21 augustus 2023, met een zittingsagenda voor de mondelinge behandeling,
 • de conclusie van antwoord in reconventie, met producties,
 • de mondelinge behandeling van 13 september 2023.

1.2.
Aan het einde van de mondelinge behandeling heeft de rechtbank de datum bepaald waarop er vonnis zal worden gewezen.

2De feiten
2.1.
Vaan Yachts is een jachtbouwer die zich richt op het ontwerpen, bouwen en verkopen van duurzame luxe jachten van gerecycled aluminium.

2.2.
Op 17 april 2022 hebben [eiser01] en Vaan Yachts een “Purchase Agreement” gesloten (hierna: de koopovereenkomst), op grond waarvan Vaan Yachts een jacht van het type R6 (hierna: het jacht) zou bouwen en aan [eiser01] zou leveren. De koopsom voor het jacht bedraagt maximaal € 1.800.000,00. In de koopovereenkomst zijn, voor zover van belang, de volgende bepalingen opgenomen:

“ 1. THE BOAT

 1. The Buyer states that he has placed an order with Vaan, which Vaan has accepted, to build a pleasure craft at Buyer’s expense under construction number R6-01, hereinafter to be referred to as ’the boat’ in accordance with the specifications as communicated between Parties.

[…]

 1. The sketch that parties have worked on and agreed upon collectively is not a drawing from which the Buyer can derive rights. The sketch only indicates the boat’s layout desired by the Buyer to the extent that this layout is possible from a construction point of view and to the extent that the costs of that layout do not exceed the price agreed upon by the parties, this last unless parties have expressly agreed otherwise.
 2. During the construction of the boat, the Buyer is entitled to request changes in the construction of the boat and/or in the sketch. If, after the parties have signed this agreement, the desired changes that have been confirmed in writing effect the delivery time and/or the fixed amount contracted for, Vaan should immediately inform the Buyer of this in writing.

[…]

 1. DELIVERY OF THE BOAT
 2. Vaan will deliver the boat to the Buyer within 18 months after the signing of this agreement. The period of delivery will be extended by the (total of the) period(s) that Parties have agreed upon in writing during the work and under whatever circumstances.

[…]

 1. With respect to the delivery of the boat, Vaan is in omission only if the construction period has been exceeded by more than 15% because of Vaan’s actions.

[…]

 1. Should delivery be delayed by more than 15% (see art 2.5), and not through reasons considered to be force majeure, than Buyer will receive a discount on the price. The discount amount is calculated as: 10% of the gross margin incurred by Vaan, for each month following the 15% delay.

3BUDGET & PAYMENT

 1. The exact specifications and configuration have not yet been finalized and as a result no fixed final price can be determined. Parties agree to use the estimated prices listed below as the maximum budget for the agreement and will adjust the prices as more specifications are made final. Vaan will provide updates in prices as soon as they become available, and the payment schedule (below) will be updated to reflect the new estimates.
 2. The estimated base price of the boat built in accordance with Buyer requirements is expected to amount to €1.500.000,- excluding 21% BTW, in words: one million and five hundred thousand euro.
 3. The estimated price of the options to be determined by Parties is expect to amount to €300.000,- euro excluding 21% BTW, in words: three hundred thousand euro.
 4. The agreement price and, respectively, option price stated above amounting to a total maximum budget of €1.800.000,- shall be paid by the Buyer as follows:
 5. 10% upon signing of this agreement €180.000,-
 6. Monthly payments based on the expenses made by seller, including the gross margin described below.
  […]
 7. Parties agree that Vaan needs gross margin to operate in a healthy fashion, which is also in the best interest of the Buyer. Parties agree that Vaan is allowed an average gross margin of 20% on the overall project, including workhours from own staff as well as sub-contractors, including general development costs. Buyer is allowed full insight into the actual costs to verify the gross margin.
  […]
 8. COSTS
  […]
 9. If this agreement is terminated for reasons that can be imputed to the Buyer, the Buyer will incur a penalty, not subject to judicial mitigation, that is equal to the profit margin that Vaan would have had if the Buyer had performed the agreement correctly.
  […]
 10. APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT
 11. This Agreement will be governed by Dutch law.
 12. Any disputes that may arise between the Parties in relation to this Agreement will in the first instance be submitted exclusively to the competent Court in Rotterdam.”
  2.3.
  [eiser01] heeft een bedrag van € 180.000,00 aan Vaan Yachts aanbetaald op grond van artikel 3.4 van de koopovereenkomst.

2.4.
In een e-mail van 30 maart 2023 aan Vaan Yachts heeft (de advocaat van) [eiser01] , het volgende geschreven:

“[…]

De heer [eiser01] heeft, zoals u bekend, op 17 april 2022 met Vaan Yachts NL BV een contract gesloten strekkende tot de koop van een jacht met de aanduiding VAAN R6 LA voor een verwachte koopsom van € 1.500.000 exclusief BTW.

De levering van het jacht dient plaats te vinden binnen 18 maanden na ondertekening van het contract, derhalve

uiterlijk op 17 oktober 2023 met een uitloop van ten hoogste 15% van de afgesproken leveringstijd.

Cliënt heeft conform afspraak een aanbetaling van € 180.000 aan Vaan Yachts overgemaakt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat in de uitvoering van de overeenkomst nog geen enkele vooruitgang is geboekt en dat de afgesproken leverdatum inclusief de uitloop van 15 % absoluut niet zal worden gerealiseerd. Zo is er nog steeds geen final design en is het afgesproken bouwslot intussen verstreken. Het gebrek aan vooruitgang is op geen enkele wijze aan cliënt toe te rekenen.

Op 4 december jl. heeft cliënt besloten niet verder te gaan met de R6.Voorzover niet voldoende duidelijk dient u deze mededeling te zien als een uitdrukkelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft cliënt daarmede recht op

terugbetaling van het door hem betaalde voorschot van € 180.000 te vermeerderen met rente. Ook u heeft intussen in uw mail van 7 februari jl. laten weten geen heil meer te zien in verdere samenwerking en deze kwestie te willen schikken. De door u genoemde voorwaarden zijn evenwel niet acceptabel, omdat, zoals gezegd, de redenen voor de ontbinding van het contract geheel aan Vaan Yachts zijn te wijten.

Namens cliënt maak ik derhalve aanspraak op terugbetaling van genoemd bedrag van €180.000 met rente vanaf de dag van betaling, dit ter finale kwijting over en weer. Daarnaast zal cliënt zijn aandelen in Vaan Yachts NL BV tegen de huidige waarde aan de mede aandeelhouders te koop aanbieden, aangezien hij in de onderneming niet meer het gewenste vertrouwen heeft.

Uw reactie zie ik graag uiterlijk vóór 15 april tegemoet.”

2.5.
[eiser01] heeft op 28 april 2023, met een daartoe op die dag verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, conservatoir beslag gelegd op een casco schip van Vaan Yachts. In kort geding heeft Vaan Yachts opheffing van dit beslag gevorderd. Partijen hebben vervolgens een regeling getroffen. Vaan Yachts heeft zekerheid gesteld en het beslag is opgeheven.

3Het geschil
in conventie

3.1.
[eiser01] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Vaan Yachts veroordeelt om een bedrag van € 180.000,00 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 december 2022, althans vanaf 30 maart 2023, althans vanaf de dag van de dagvaarding, met veroordeling van Vaan Yachts in de proceskosten inclusief de nakosten.

3.2.
Aan zijn vorderingen legt [eiser01] het volgende ten grondslag. Partijen hebben de koopovereenkomst voor de bouw en levering van het jacht gesloten. Levering van het jacht diende plaats te vinden binnen 18 maanden vanaf de datum van ondertekening van de koopovereenkomst, met een uitloop van 15% van deze termijn, derhalve uiterlijk op 6 januari 2024. Op het moment dat duidelijk werd dat bouw en levering van het jacht niet binnen deze overeengekomen termijn gerealiseerd kon worden, heeft [eiser01] de koopovereenkomst ontbonden. Als gevolg van de ontbinding is voor Vaan Yachts de verplichting ontstaan om de al door haar ontvangen prestaties ongedaan te maken. Dat betekent dat Vaan Yachts het door [eiser01] aanbetaalde bedrag van € 180.000,00 moet terugbetalen.

3.3.
Vaan Yachts voert verweer. Zij concludeert tot afwijzing van de vorderingen van [eiser01] , met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van [eiser01] in de kosten van deze procedure.

3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.
Vaan Yachts vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair : verklaart voor recht dat de koopovereenkomst niet rechtsgeldig door [eiser01] is ontbonden,

subsidiair : [eiser01] veroordeelt om een bedrag van € 360.000,00 als contractuele boete te betalen,

primair en subsidiair : [eiser01] veroordeelt in de proceskosten.

3.6.
Aan haar primaire vordering legt Vaan Yachts ten grondslag hetgeen zij in conventie als verweer heeft aangevoerd, kort gezegd erop neerkomend dat [eiser01] de koopovereenkomst niet kon ontbinden. Aan haar subsidiaire vordering legt Vaan Yachts het volgende ten grondslag. In artikel 6.2 van de koopovereenkomst is opgenomen dat [eiser01] een contractuele boete verschuldigd is gelijk aan de door Vaan Yachts te realiseren winstmarge als de koopovereenkomst is beëindigd om redenen die aan [eiser01] zijn toe te rekenen. In artikel 3.5 van de koopovereenkomst is afgesproken dat Vaan Yachts een winstmarge van 20% mag realiseren. Dat betekent dat de boete 20% van € 1,8 mio is, derhalve een bedrag van € 360.000,00.

3.7.
[eiser01] voert verweer. Hij concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Vaan Yachts, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Vaan Yachts in de kosten, inclusief de nakosten en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen da de datum van het vonnis.

3.8.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4De beoordeling
Rechtsmacht en toepasselijk recht

4.1.
Omdat [eiser01] in het buitenland woont (Tunesië) en de zaak daarom een internationaal karakter draagt, moet allereerst de vraag worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Dat is het geval. Partijen hebben in artikel 13.2 van de koopovereenkomst afgesproken dat eventuele geschillen over de koopovereenkomst aan de rechtbank in Rotterdam worden voorgelegd. In artikel 13.1 van de koopovereenkomst is bepaald dat op de koopovereenkomst Nederlands recht van toepassing is.

Waar gaat deze zaak over?

4.2.
De vorderingen in conventie en in reconventie lenen zich vanwege de samenhang voor een gezamenlijke inhoudelijke beoordeling. Het gaat in deze zaak in de kern om de vraag of de koopovereenkomst voor het jacht door [eiser01] rechtsgeldig is ontbonden. De rechtbank zal die vraag hierna als eerste beantwoorden.

De ontbinding van de koopovereenkomst

4.3.
[eiser01] heeft de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden met de e-mail van zijn advocaat van 30 maart 2023 (randnummer 2.4), zoals bij de mondelinge behandeling namens hem is bevestigd. Als gevolg van deze ontbinding moet Vaan Yachts het aanbetaalde bedrag terugbetalen. Vaan Yachts voert als verweer tegen de vorderingen van [eiser01] aan dat [eiser01] de koopovereenkomst niet kon ontbinden, omdat partijen dat recht (impliciet) hebben uitgesloten. Door het overeenkomen van een kortingsregeling voor een eventuele overschrijding van de opleverdatum (artikel 2.5 en 2.7 van de koopovereenkomst) is volgens Vaan Yachts geen fatale termijn aan de orde, is er geen verzuim aan de zijde van Vaan Yachts en kon [eiser01] niet ontbinden.

4.4.
De rechtbank stelt bij de beoordeling van de vraag of [eiser01] de koopovereenkomst kon ontbinden het volgende voorop. Volgens de wet geeft iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verplichtingen aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 lid 1 BW). Als nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:265 lid 2 BW).

4.5.
Vaan Yachts heeft tijdens de mondelinge behandeling desgevraagd bevestigd, dat de overeengekomen opleverdatum voor het jacht, inclusief 15% overschrijding van die termijn, niet gehaald kon worden op het moment dat [eiser01] de koopovereenkomst ontbond (op 30 maart 2023). Vaan Yachts zou dus de verplichting om het jacht uiterlijk op 6 januari 2024 op te leveren niet zonder tekortkoming kunnen nakomen. Omdat in dat geval de gevolgen van niet-nakoming intreden voordat de vordering opeisbaar is (artikel 6:80 lid 1a BW), betekent dit dat het uitgangspunt is dat [eiser01] het recht had om de koopovereenkomst te ontbinden.

4.6.
De rechtbank is van oordeel dat partijen met het overeenkomen van de toegestane overschrijding van de opleverdatum (artikel 2.5) en van een kortingsregeling (artikel 2.7) niet hebben bedoeld om het wettelijk recht op ontbinding uit te sluiten, zoals door Vaan Yachts is bepleit. Ter motivering van dit oordeel geldt het volgende.

4.6.1.
Het recht op ontbinding van een overeenkomst is een wettelijk recht. Partijen mogen weliswaar afspreken om dit wettelijk recht in te perken, maar het ligt voor de hand om dat expliciet te doen en dat is niet gebeurd.

4.6.2.
Tijdens de mondelinge behandeling hebben [eiser01] en Vaan Yachts desgevraagd verklaard dat het wel of niet uitsluiten van ontbinding in de onderhandelingen over de koopovereenkomst niet aan de orde is geweest.

4.6.3.
Uit de verklaringen van partijen ter zitting volgt dat Vaan Yachts aanvankelijk een overeenkomst wilde sluiten volgens het normaal gesproken door haar gebruikte Hiswa-model. [eiser01] wilde dat niet, waarna aan de hand van het Hiswa-model is besproken wat er wel en niet in de koopovereenkomst opgenomen moest worden. Voor [eiser01] was vanwege zijn leeftijd de levertijd van groot belang. Er is daarom gesproken over een levertijd van achttien maanden en in de koopovereenkomst is opgenomen dat bij een overschrijding met 15% daarvan Vaan Yachts in verzuim zou komen (artikel 2.5). Vaan Yachts voorzag geen probleem met deze levertijd en vond het om die reden ook geen probleem om een kortingsregeling af te spreken voor het geval zij deze levertijd toch zou overschrijden (artikel 2.7). De kortingsregeling houdt in dat [eiser01] iedere maand dat het jacht later geleverd zou worden een korting op de koopprijs zou ontvangen van 10% van de winstmarge van Vaan Yachts. Dat zou neerkomen op een korting van € 38.000,00 per maand. In theorie zou dit kunnen betekenen dat het jacht voor de helft van de koopprijs of zelfs voor niets geleverd zou moeten worden. Alles wijst er dan ook op dat de kortingsregeling in de koopovereenkomst is opgenomen als stok achter de deur voor Vaan Yachts om op tijd te leveren, zoals door Vaan Yachts ter zitting ook is bevestigd. Een bedoeling van partijen om daarmee (ook) ontbinding van de koopovereenkomst uit te sluiten is daaruit niet, ook niet impliciet, af te leiden.

4.7.
Volgens Vaan Yachts zou ook gesteld kunnen worden dat de achttien maanden levertijd pas beginnen te lopen op het moment dat het ontwerp compleet is en dat is nog niet het geval. De rechtbank volgt Vaan Yachts niet in dit verweer. In de koopovereenkomst is geen koppeling aangebracht tussen de levertijd en het definitieve ontwerp voor het jacht. In artikel 2.1 van de koopovereenkomst is de levertijd van achttien maanden expliciet gekoppeld aan de ondertekening van de koopovereenkomst ( “Vaan will deliver the boat to the Buyer within 18 months after the signing of this agreement.” ). Dat de specificaties en de configuratie van het jacht nog niet definitief waren, is daarnaast niet in geschil. Om die reden is ook een maximumprijs overeengekomen (vgl. artikel 3.1 koopovereenkomst).

4.8.
Vaan Yachts heeft verder aangevoerd dat de vertraging in de bouw van het jacht aan [eiser01] te wijten is. [eiser01] wilde volgens haar een waslijst aan aanpassingen van het ontwerp en de engineering, terwijl Vaan Yachts alleen modellen bouwt volgens een standaard design. [eiser01] is dus zelf de oorzaak van de vertraging en hem komt ook om deze reden geen beroep toe op ontbinding, aldus Vaan Yachts. Bij de mondelinge behandeling heeft Vaan Yachts desgevraagd verklaard dat zij dit standpunt alleen inneemt als onderbouwing van de aanspraak die zij maakt op de contractuele boete van artikel 6.2 van de koopovereenkomst (haar subsidiaire vordering in reconventie). De rechtbank zal die vordering hierna (in randnummer 4.14 – 4.16) bespreken.

4.9.
Vaan Yachts heeft tot slot nog aangevoerd dat sprake is van een gering verzuim waardoor ontbinding van de koopovereenkomst niet gerechtvaardigd is. De rechtbank volgt Vaan Yachts daarin niet. De bouw en levering van het jacht is de kernverplichting van Vaan Yachts op grond van de koopovereenkomst. Een tekortschieten in de nakoming van die verplichting is niet snel als een ‘gering verzuim’ te beschouwen. Het feit dat partijen met het oog op tijdige levering een kortingsregeling zijn overeengekomen, en daarmee hebben voorzien in de situatie dat tijdelijke nakoming niet mogelijk is, doet daar niet aan af. Als hiervoor geoordeeld, is die regeling als stok achter de deur in de koopovereenkomst opgenomen, juist om op tijd aan de kernverplichting van tijdige levering te kunnen voldoen.

4.10.
Slotsom is dat de rechtbank van oordeel is dat [eiser01] de koopovereenkomst op 30 maart 2023 mocht ontbinden. Op grond van de wet ontstaat er als gevolg van een ontbinding voor partijen de verbintenis tot ongedaanmaking van al ontvangen prestaties (artikel 6:271 BW). Dat betekent dat Vaan Yachts het door [eiser01] aan haar aanbetaalde bedrag van € 180.000,00 moet terugbetalen. Deze vordering van [eiser01] in conventie wordt dus toegewezen.

4.11.
[eiser01] vordert de wettelijke rente over het terug te betalen bedrag vanaf 4 december 2022, althans vanaf 30 maart 2023, althans vanaf de dag van de dagvaarding. Volgens artikel 6:119 lid 1 BW bestaat de schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom (hier: de terugbetaling van de aanbetaling), in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. Op grond van artikel 6:82 lid 1 BW treedt verzuim in wanneer de schuldenaar (hier: Vaan Yachts) in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft. In de e-mail van de advocaat van [eiser01] van 30 maart 2023 (randnummer 2.4) wordt aanspraak gemaakt op terugbetaling van de aanbetaling en wordt om een reactie gevraagd vóór 15 april 2023. De wettelijke rente zal wegens het op dat moment uitblijven van terugbetaling door Vaan Yachts van het door haar verschuldigde bedrag dan ook worden toegewezen met ingang van deze laatste datum.

4.12.
Vaan Yachts is de partij die in conventie ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld. Tot aan dit vonnis worden de proceskosten van [eiser01] als volgt vastgesteld:


Kosten van de dagvaarding € 129,14


Griffierecht € 2.277,00


Salaris advocaat € 3.760,00 (2,0 punten x tarief V € 1.880,00)


Totaal € 6.166,14

Hier kan nog een bedrag bijkomen in verband met nakosten. In dit vonnis hoeft hierover geen aparte beslissing te worden genomen (ECLI:NL:HR:2022:853).

4.13.
Het oordeel van de rechtbank dat [eiser01] de koopovereenkomst mocht ontbinden, betekent daarnaast dat de primaire vordering van Vaan Yachts in reconventie wordt afgewezen.

Moet [eiser01] de contractuele boete betalen?

4.14.
Dan blijft over de beoordeling van de subsidiaire vordering van Vaan Yachts in reconventie.

4.15.
Vaan Yachts heeft, als gezegd, gesteld dat de opgetreden vertraging in de bouw van het jacht geheel aan [eiser01] te wijten is. Om die reden vordert Vaan Yachts de contractuele boete van artikel 6.2 van de koopovereenkomst. [eiser01] heeft uitvoerig gemotiveerd betwist, onderbouwd met stukken, dat de reden van de vertraging aan hem te wijten is. Uit de door hem in het geding gebrachte stukken volgt ook dat de door hem gewenste aanpassingen aan het ontwerp van het jacht bekend waren vóór het sluiten van de koopovereenkomst. Vaan Yachts heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat er ook ná het sluiten van de koopovereenkomst nog allerlei aanpassingen kwamen van [eiser01] , die impact hadden op de bouw van het casco. [eiser01] heeft dat op zijn beurt betwist en voert aan dat er wel gesprekken zijn geweest over het definitieve ontwerp maar dat het daarbij niet ging om door hem gewenste wijzigingen, maar om door hem gegeven adviezen over mogelijke oplossingen.

4.16.
De rechtbank overweegt als volgt. Partijen hebben in artikel 6.2 van de koopovereenkomst afgesproken dat [eiser01] als koper een boete verschuldigd is als beëindiging van de koopovereenkomst aan hem toe te rekenen is. Op Vaan Yachts rust in dit kader volgens de plicht die stelling voldoende te onderbouwen (vgl. artikel 150 Rv). De rechtbank is van oordeel dat Vaan Yachts daaraan niet heeft voldaan. Zij heeft haar stelling dat de opgetreden vertraging aan [eiser01] ligt, na de gemotiveerde betwisting door [eiser01] , onvoldoende handen en voeten gegeven. Zij heeft ter zitting weliswaar een aantal data en door [eiser01] gewenste aanpassingen van na het sluiten van de koopovereenkomst genoemd, maar zij heeft ter onderbouwing daarvan geen stukken in het geding gebracht. Dat had wel op haar weg gelegen, temeer nu de rechtbank de reden van de opgetreden vertraging bij de bouw van het jacht expliciet als te bespreken onderwerp in de zittingsagenda voor de mondelinge behandeling heeft opgenomen. Nu Vaan Yachts niet aan haar stelplicht heeft voldaan, wordt aan bewijslevering niet toegekomen. De subsidiaire vordering van Vaan Yachts in reconventie wordt afgewezen.

4.17.
Vaan Yachts is de partij die in reconventie ongelijk krijgt, zodat zij in de proceskosten wordt veroordeeld. Tot aan dit vonnis worden de kosten van [eiser01] vastgesteld op een bedrag van € 2.645,00 (1,0 punt x tarief VI € 2.645,00). De rechtbank rekent 0,5 punt voor de conclusie van antwoord in reconventie en 0,5 punt voor de mondelinge behandeling, omdat de tegenvorderingen van Vaan Yachts voortvloeien uit het verweer in conventie. Hier kan nog een bedrag bijkomen in verband met nakosten. In dit vonnis hoeft hierover geen aparte beslissing te worden genomen (ECLI:NL:HR:2022:853). De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen met ingang van de vijftiende dag na de datum van het vonnis.

5De beslissing
De rechtbank

in conventie

5.1.
veroordeelt Vaan Yachts om aan [eiser01] te betalen een bedrag van € 180.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van 15 april 2023 tot de dag van volledige betaling,

5.2.
veroordeelt Vaan Yachts in de proceskosten van [eiser01] , tot dit vonnis vastgesteld op een bedrag van € 6.166,44,

5.3.
verklaart de veroordelingen in 5.1 en 5.2 uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.
wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.5.
wijst de vorderingen van Vaan Yachts af,

5.6.
veroordeelt Vaan Yachts in de proceskosten van [eiser01] , tot dit vonnis vastgesteld op een bedrag van € 2.645,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,

5.7.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.J.M.P. Cremers en in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 2023.