Uitspraak van de week

Week IV mei 2021: commissieovereenkomst luxe jachtbouw Inhoudsindicatie: commissieovereenkomst luxe jachtbouw. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:880&showbutton=true&keyword=jacht / Uitspraak vonnis / RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht / zaaknummer / rolnummer: C/13/564821 / HA ZA 14-495 Vonnis van 16 maart 2016 / in de zaak van / de rechtspersoon naar buitenlands recht B.Y. MONACO S.A.R.L., gevestigd te Monaco, eiseres, procesadvocaat mr. drs. […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week III mei 2021: Verbintenissenrecht. Consumentenkoop. Brand op motorjacht door defect in airconditioning. Inhoudsindicatie: Verbintenissenrecht. Consumentenkoop. Brand op motorjacht door defect in airconditioning. Verzuim verkoper motorjacht (art. 6:83 onder c BW). Richtlijn productaansprakelijkheid (85/374/EEG); schip ‘andere zaak’ ? (art. 6:190 lid 1 onder b BW); contractuele aansprakelijkheid verkoper voor transactieschade wegens non-conformiteit (art. 7:24 lid […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week IV april 2021: Een koper van een nieuwe boot van ruim 122.000 euro krijgt geen korting van 25.000 euro omdat de boot eerder bij een botenshow was gebruikt en daarom niet meer spiksplinternieuw was. Inhoudsindicatie: Een koper van een nieuwe boot van ruim 122.000 euro krijgt geen korting van 25.000 euro omdat de boot […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week III april 2021: Het Hiltonhotel in Amsterdam-Zuid die een bij het hotel gelegen jachthaven verhuurde aan een bv mocht in mei 2020 deze huurovereenkomst per 31 december 2020 opzeggen. inhoudsindicatie: Het Hiltonhotel in Amsterdam-Zuid die een bij het hotel gelegen jachthaven verhuurde aan een bv mocht in mei 2020 deze huurovereenkomst per 31 december […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week II april 2021: Schadevergoeding wegens onterecht ingeroepen retentierecht? Inhoudsindicatie: Kort geding. Ontbreken spoedeisend belang. Schadevergoeding wegens onterecht ingeroepen retentierecht?https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3292&showbutton=true&keyword=boot / Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.273.371/01 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden 8175649) arrest in kort geding van 6 april 2021 in de zaak van / [appellante] , wonende te […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week I april 2021: Verkoop pleziervaartuig en dwaling Inhoudsindicatie:Verkoop pleziervaartuig. CE-markeringsplicht Richtlijn 94/25/EG en Wet pleziervaartuigen 1997. Uitleg overeenkomst; dwaling. Klachtplicht. Schriftelijke procedure.https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2980 Uitspraak vonnis RECHTBANK DEN HAAG zaaknummer / rolnummer: C/09/591022 / HA ZA 20-357 Vonnis van 17 maart 2021 n in de zaak van n 1. [eiser 1] en 2. [eiser 2], wonende te […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week II maart 2021: koop tot zekerheid van een in Duitsland gebouwd schip. Inhoudsindicatie: Artikel 3:84 lid 3 BW, 3:86 BW; 3:90 BW; koop tot zekerheid van een in Duitsland gebouwd schip. Fiduciaverbod naar Nederlands recht en de vraag of het schip in Duitsland of in Nederland is geleverd. Doorverkoop in Nederland en goede trouw […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week III februari 2021: Schorsingsincident ex artikel 351 Rv, toewijzing, omstandigheden covid-19. Inhoudsindicatie: Schorsingsincident ex artikel 351 Rv, toewijzing, omstandigheden covid-19.https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1484 Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.279.665 (zaaknummer rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo 238712) arrest van 16 februari 2021 / in het incident in de zaak van / de besloten […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week I februari 2021: Non-conformiteit motorjacht Inhoudsindicatie: Non-conformiteit motorjacht. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:808&showbutton=true&keyword=boot Uitspraak vonnis _________________________________________________________________ _ RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht Zittingsplaats Utrecht zaaknummer: NL19.2112 Vonnis van 24 januari 2020 n in de zaak van n [eiser] ,wonend in [woonplaats] ,eiser, hierna te noemen: [eiser] ,advocaat mr. Chr. Nome, tegen [verweerder] ,wonend in [woonplaats] ,verweerder, hierna te noemen: [verweerder] ,advocaat […]
Lees verder
termin-ist-termin

Termin ist Termin

Termijnen zijn in het recht zeer belangrijk. In beginsel moet een schuldeiser altijd een ingebrekestelling sturen aan zijn wederpartij die voldoet aan de eisen van de wet. Een van die eisen is het stellen van een redelijke termijn voor nakoming. Ook in het nautisch recht geldt dat natuurlijk. Zo bleek onlangs maar weer eens toen […]
Lees verder