Algemeen

Wij zijn gespecialiseerd in zaken met betrekking tot diverse overeenkomsten, zoals de overeenkomst van aanneming van werk, waaronder (jacht)bouw-, reparatie- en renovatie-overeenkomsten, de (ver)koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, de (ver)huurovereenkomst en incassozaken. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het procesrecht, het beslagrecht en hoger beroepprocedures.

Nautical lawyers

De nautische advocatuur is een bijzonder en specialistisch vak dat Van Emstede & Slager Advocaten als geen ander beheerst.
Van Emstede & Slager Advocaten behartigt sinds 1987 de belangen van ondernemers in de watersport. Met de kwalificatie nautisch advocaat /  nautical lawyer onderstrepen wij dat ons kantoor alle nodige kennis van de rechtsgebieden waarmee een ondernemer in de waterrecreatiebranche geconfronteerd kan worden, in huis heeft en in de waterrecreatiebranche kan bogen op een hecht en fijnmazig netwerk van deskundigen (jachtbouwers, jachtschilders, jachtarchitecten, jachtmakelaars, nautische experts en exploitanten van jachthavens).

Nautisch recht

Wat is nautisch recht?
Nautisch recht is als zodanig niet opgenomen in het wetboek.
Nautisch recht is feitelijk een door mr. Ivo van Emstede bedachte vakterm als samenvatting van de rechtsgebieden waarmee men in de waterrecreatiebranche als ondernemer en / of als consument geconfronteerd kan worden.
Nautisch recht omvat onder meer rechtsgebieden als verbintenissenrecht, consumentenrecht, koop en verkoop, (ver)huur, aanneming van werk, overeenkomst van opdracht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht en incasso voor zover sprake is van een overeenkomst of dispuut met betrekking tot een pleziervaartuig dan wel met betrekking tot een aan een pleziervaartuig gelieerde kwestie.

Van Emstede & Slager Advocaten heeft het nautisch recht tot specialisme gekozen en is daarmee uw eerste aanspreekpunt voor juridische vraagstukken betreffende pleziervaartuigperikelen.

Watersportjuristen in concessie

Sinds 1987 is mr. Ivo van Emstede ‘HISWA-advocaat’ en sinds 1992 HISWA Partner in Business.
De 13 sets algemene voorwaarden en de diverse standaardcontracten die hij ruim 30 jaar geleden opstelde, worden in de waterrecreatiebranche nog altijd gebruikt. Ze zijn goedgekeurd door de Sociaal Economische Raad en gelden in elk dispuut als evenwichtig en consumentvriendelijk.

Vanaf 1 januari 2018 heeft mr. Ivo van Emstede zijn nautische praktijk overgedragen aan zijn opvolger mr. Edwin Slager die hij nog de nodige tijd zal bijstaan. U blijft dus verzekerd van dezelfde realistische werkwijze, met dezelfde kennis van de waterrecreatiebranche en dezelfde oplossingsgerichte aanpak zoals u die van mr. Van Emstede gewend bent.

nautisch advocaat
mr. Edwin H.J. Slager
Edwin Slager staat bekend als een vasthoudende vechter die de rechten en belangen van zijn clienten verdedigt alsof het zijn eigen zijn.
mr. Ivo M.F. van Emstede
Ivo M.F. van Emstede heeft een lang track record in de waterrecreatiebranche.