nautisch advocaat
Edwin H.J. Slager
Edwin heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in juni 2003 afgestudeerd. Nadat Edwin een aantal jaar ervaring heeft opgedaan bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar, is Edwin in 2007 als advocaat in dienst getreden bij Schuit Polak Van den Hout Advocaten, waar hij in 2013 toetrad tot de maatschap. Vanaf 01 november 2017 is mr. Slager een samenwerkingsverband aangegaan met mr. Van Emstede en voeren zij gezamenlijk de nautische praktijk. Edwin heeft zich bekwaamd in het civiel procesrecht, waaronder ook het beslagrecht alsmede contractenrecht, verbintenissenrecht en incasso in het algemeen en overeenkomsten van opdracht, van aanneming van werk en (ver)koopovereenkomsten (Boek 7 BW) in het bijzonder. Edwin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Burgerlijk recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Contact Me
+31 (0)20 675 94 94
edwin@vanemstedeslager.nl