Uitspraak van de week

Week III april 2021: Het Hiltonhotel in Amsterdam-Zuid die een bij het hotel gelegen jachthaven verhuurde aan een bv mocht in mei 2020 deze huurovereenkomst per 31 december 2020 opzeggen. inhoudsindicatie: Het Hiltonhotel in Amsterdam-Zuid die een bij het hotel gelegen jachthaven verhuurde aan een bv mocht in mei 2020 deze huurovereenkomst per 31 december […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week II april 2021: Schadevergoeding wegens onterecht ingeroepen retentierecht? Inhoudsindicatie: Kort geding. Ontbreken spoedeisend belang. Schadevergoeding wegens onterecht ingeroepen retentierecht?https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3292&showbutton=true&keyword=boot / Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.273.371/01 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden 8175649) arrest in kort geding van 6 april 2021 in de zaak van / [appellante] , wonende te […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week I april 2021: Verkoop pleziervaartuig en dwaling Inhoudsindicatie:Verkoop pleziervaartuig. CE-markeringsplicht Richtlijn 94/25/EG en Wet pleziervaartuigen 1997. Uitleg overeenkomst; dwaling. Klachtplicht. Schriftelijke procedure.https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:2980 Uitspraak vonnis RECHTBANK DEN HAAG zaaknummer / rolnummer: C/09/591022 / HA ZA 20-357 Vonnis van 17 maart 2021 n in de zaak van n 1. [eiser 1] en 2. [eiser 2], wonende te […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week II maart 2021: koop tot zekerheid van een in Duitsland gebouwd schip. Inhoudsindicatie: Artikel 3:84 lid 3 BW, 3:86 BW; 3:90 BW; koop tot zekerheid van een in Duitsland gebouwd schip. Fiduciaverbod naar Nederlands recht en de vraag of het schip in Duitsland of in Nederland is geleverd. Doorverkoop in Nederland en goede trouw […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week III februari 2021: Schorsingsincident ex artikel 351 Rv, toewijzing, omstandigheden covid-19. Inhoudsindicatie: Schorsingsincident ex artikel 351 Rv, toewijzing, omstandigheden covid-19.https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1484 Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.279.665 (zaaknummer rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo 238712) arrest van 16 februari 2021 / in het incident in de zaak van / de besloten […]
Lees verder