Uitspraak van de week

Week III februari 2021: Schorsingsincident ex artikel 351 Rv, toewijzing, omstandigheden covid-19. Inhoudsindicatie: Schorsingsincident ex artikel 351 Rv, toewijzing, omstandigheden covid-19.https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1484 Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.279.665 (zaaknummer rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo 238712) arrest van 16 februari 2021 / in het incident in de zaak van / de besloten […]
Lees verder

Uitspraak van de week

Week I februari 2021: Non-conformiteit motorjacht Inhoudsindicatie: Non-conformiteit motorjacht. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:808&showbutton=true&keyword=boot Uitspraak vonnis _________________________________________________________________ _ RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht Zittingsplaats Utrecht zaaknummer: NL19.2112 Vonnis van 24 januari 2020 n in de zaak van n [eiser] ,wonend in [woonplaats] ,eiser, hierna te noemen: [eiser] ,advocaat mr. Chr. Nome, tegen [verweerder] ,wonend in [woonplaats] ,verweerder, hierna te noemen: [verweerder] ,advocaat […]
Lees verder
termin-ist-termin

Termin ist Termin

Termijnen zijn in het recht zeer belangrijk. In beginsel moet een schuldeiser altijd een ingebrekestelling sturen aan zijn wederpartij die voldoet aan de eisen van de wet. Een van die eisen is het stellen van een redelijke termijn voor nakoming. Ook in het nautisch recht geldt dat natuurlijk. Zo bleek onlangs maar weer eens toen […]
Lees verder

Watersportjuristen in concessie

Jarenlang fungeert hij al als de huisadvocaat van veel HISWA leden en nu gaat hij zijn werk afbouwen, mr. Ivo van Emstede (65), jarenlange HISWA Partner in Business, heeft een opvolger gevonden in mr. Edwin Slager (39) en introduceert de aankomend watersportjurist bij zijn relaties. “Hoe langer ik hier op de beurs rondkijk en contact […]
Lees verder