termin-ist-termin

Termin ist Termin

Termijnen zijn in het recht zeer belangrijk. In beginsel moet een schuldeiser altijd een ingebrekestelling sturen aan zijn wederpartij die voldoet aan de eisen van de wet. Een van die eisen is het stellen van een redelijke termijn voor nakoming. Ook in het nautisch recht geldt dat natuurlijk. Zo bleek onlangs maar weer eens toen wij een procedure wonnen door met succes te betogen dat de gestelde termijn niet redelijk was. Het is dus altijd goed opletten geblazen met ingebrekestellingen en wij voorzien u ter zake graag van advies om (succesvolle) verweren te vermijden.